Ekonomik kriz kadınları daha fazla işsiz bırakıyor

Ekonomik krizin, istihdam alanında kadınları erkeklere göre daha olumsuz etkilediği bildirildi.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün BM Kadın Örgütü ile kaleme aldığı  raporda, 2002-2007’de dünya genelinde kadınların işsizlik oranının yüzde 5,8,  erkeklerinkinin ise yüzde 5,3 olduğu belirtildi.

2007’den sonraki ekonomik krizin aradaki farkı 0,5’ten 0,7’ye  çıkardığının açıklandığı raporda, krizin kadınların yaptığı 13 milyon işi ortadan  kaldırdığı vurgulandı.

2009 krizinden bu yana dünyada kadın ve erkeklerin yaptığı 29 milyon iş  imkanının ortadan kalktığının belirtildiği raporda, 2013’te 2,5 milyon iş  imkanının daha ”yok olacağı” kaydedildi.

Raporda, gelişmekte olan ülkelerde, kadınların özellikle ticaret alanında  işsiz kaldığı ifade edildi.

Gelişmiş ülkelerde de sanayi alanında kadınların çalışma imkanının yarıya  indiği, sanayi alanıyla ilgilenen kadınların yüzde 85’inin eğitim ve sağlık  alanlarına yöneldiği belirtildi.

Erkeklerin zanaat, ticaret, makine sektörü ve yönetim gibi, kadınların  ise sekreterlik gibi orta düzeyde vasıf gerektiren mesleklerde daha fazla temsil  edildiği vurgulandı.

Çalışan kadınların yarısının maaş garantisi olmayan işlerde görevli  olduğu, erkeklerde bu oranın yüzde 48 olduğu belirtildi.

Raporda, ev işlerinin yükünün azaltılması ve çocukların bakım  hizmetlerinin geliştirilmesi için altyapının iyileştirilmesi gerektiği  kaydedildi.

BM Kadın Örgütü’nün Başkanı ve eski Şili Devlet Başkanı Michelle  Bachelet, dünya genelinde kadınların, ekonomiye ve verimliliğe katkıda bulunsalar  da ekonomik güçlerini tam olarak hayata geçirmelerini önleyen birçok engelle  karşılaştıklarını ifade etti.

BENZER

Ekonomik kriz kadınları daha fazla işsiz bırakıyor
4/ 5
Oleh